Вибір стропувальних пристосувань

№ п\п Найменуванняпристрою , Організація , креслення. Ескіз Вантажопідйомність, Т Маса Qгр , т Висота строповки, hст , м Призначення
1. Строп чотирьохвітковий , ПИ Промстальконструкцыя 21059М - 28 0,09 4,2 Вивантаження та влаштуваннярізнихконструкцій
2. Строп двохвітковий , ГОСТ 19144-73 0,02 2,2 Влаштування панелей стін і перегородок довжиною 6 м

Зм.
Арк
№ докум.
Підпис
Дата
Арк

Зм.
Арк
№ докум.
Підпис
Дата
Арк
3.2.6.1Аналітичний ( розрахункивий )спосіб вибору монтажного крана

Висота піднімання гака кранаНмвизначаю за формулою :

Нм =h0 + hе + hз + hс = 10,8+0,22+0,5+2 = 13,52 м.

де,h0- відстань від головки до опори, на яку встановлюється конструкціяв м;

hе- висота монтажного елемента в м ;

hз- відстань перед опусканням між нижнім торцем вертикального елементата опорою на яку встановлюється елемент ( приймається 0,5 - 1 м);

hс- конструктивна висота Вибір стропувальних пристосувань стропу вальних пристроїв.

Виліт стріли Lдля кранів визначаю за формулою :

L= l + Ь, = 1 + 15,3 = 16,3 м .

де, l-відстань від осі обертання крана до виступаючої частини будівлі в м ;

Ь- ширина всієї будівлі або тієї частини , яка повинна обслуговуватись краном в м.

Необхідна вантажопідйомністьQм, визначається :

Qм = Qk + Qпр = 3,60 + 0,09 = 3,69т.

де Qм- вантажопідйомність крана, т;

Qk- маса конструкції, т;

Qпр- маса монтажних пристроїв, т.;

Отже , за даними розрахунку вибираю кран марки К – 52

Зм.
Арк
№ докум.
Підпис
Дата
Арк
Технічна характеристика крана

Марка крана Довжина стріли в м. Вантажопідйомність в т при Вильоті стріли Виліт стріли Висота підйому гака в м при вильоті Вибір стропувальних пристосувань стріли Потужність двигуна Заг. Вага , т
мін мак мін мак мін мак
К- 52 5,0 2,0 7,0 10,0 11,3 8,2 13,0

documentalkksgv.html
documentalkkzrd.html
documentalklhbl.html
documentalklolt.html
documentalklvwb.html
Документ Вибір стропувальних пристосувань