Робота 46

Вплив цитокінінів на збереження хлорофілу у відрізаних листках

Цитокініни впливають на різні процеси життєдіяльності рослин: стимулюють клітинний поділ, диференціацію клітин та органів, знімають апікальне домінування верхівкової бруньки, сприяють росту бічних пагонів тощо. Специфічним проявом впливу цих фітогормонів на рослини є затримка старіння тканин. Саме на цьому базується ще один біотест на прояв цитокінінової активності – вивчення впливу цитокінінів на збереження хлорофілу.

Мета роботи: оцінити вплив різних концентрацій хімічних аналогів цитокінінів на збереження хлорофілу в ізольованих листках.

Прилади і матеріали дослідження:фотоколориметр; торзійна вага; чашки Петрі; лійки; колби на 50 мл; коркові свердла (d=5-6 см); фарфорові ступки; фільтрувальний папір; розчин кінетину або БАП (3мг Робота 46 кінетину або БАП + 1,5мл 0,1н NaOH довести до 200 мл дистильованою водою); 80%-ний ацетон; листки рослин різних видів.

Хід виконання роботи

1.З листків дослідних рослин за допомогою коркового свердла роблять висічки.

2.Шість чашок Петрі вистеляють фільтрувальним папером. У три з них наливають по 7 мл дистильованої води (контроль), а у три – розчин кінетину або БАП (дослід).

3.Висічки листків по 10-12 шт. розміщують на вологому папері в чашках Петрі, витримують протягом трьох діб у темряві, далі виставляють на світло.

4.Через тиждень екстрагують зелені пігменти із листків. Для цього наважку рослинного матеріалу (0,3-0,5 г) добре розтирають у фарфоровій ступці з невеликою кількістю 80%-ного ацетону (2-3 мл) та крейди. Після Робота 46 настоювання (2-3 хв) екстракт фільтрують. Екстракцію пігментів невеликими порціями чистого розчинника повторюють на фільтрі до повного виділення пігментів. Останні порції фільтрату, зібрані у пробірку мають бути безбарвними.

5.Екстракти кількісно переносять у мірну колбу на 50 мл і об’єм витягу доводять чистим ацетоном до мітки. Отриманий ацетоновий витяг містить суму зелених і жовтих пігментів.

6.Для кількісного визначення пігментів у витягу частину отриманого екстракту наливають у кювету фотоколориметра. Іншу кювету заповнюють чистим ацетоном і визначають оптичну густину при відповідних довжинах хвиль. Концентрацію пігментів у витягу визначають за формулами:

Са(мг/л)=11.63 · Е663- 2.69·Е645

Сb(мг/л)=22.9 · Е645- 2.69·Е663

С a+b(мг Робота 46/л)=8.02 · Е663+ 20.2·Е645

7.Визначають вміст пігментів у дослідному матеріалі, враховуючи об’єм витягу і масу зразка, за формулою:

А = С·V / P·1000,

де С – концентрація пігментів, мг/л;

V – об’єм витягу пігментів, мл;

Р – наважка рослинного матеріалу, г;

А – вміст пігмента в рослинному матеріалі, мг/г сирої речовини.

Зазвичай у здоровому листі вміст хлорофілу коливається від 0,5-3 мг на 1 г маси сирої речовини при співвідношенні a/b=2,5-3,0.

8.Дані заносять у таблицю:

Варіант Е663 Е645 Ca, мг/л Cb, мг/л С a+b, мг/л Аа, мг/г сирої речовини Аb, мг/г сирої речовини Аb Робота 46+a, мг/г сирої речовини

9.Висновки.


documentalkatkb.html
documentalkbauj.html
documentalkbier.html
documentalkbpoz.html
documentalkbwzh.html
Документ Робота 46